GDPR-Politica de Confidentialitate

Ultima actualizare: septembrie 2021

 

    Nota: In contextul pandemiei COVID-19 va aducem la cunostinta ca in cazul in care doriti sa efectuati o comanda prin intermediul formularului de contact, datele cu caracter personal furnizate vor fi folosite doar in acest scop, dar Conform legislatiei in vigoare ele pot fi furnizate si Autoritatilor competente la cererea acestora.

 1. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale S.C. MEMPHIS S.R.L., cu sediul în Tulcea, Str. Gavrilov Corneliu, nr. 135, Jud. Tulcea,  înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J36 /205 /2001, CUI 14057872, în calitate de operator de date. Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.euroclean.ro, („Site-ul”)

 

 1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

2.1. Dacă sunteți client al Site-ului, S.C. MEMPHIS S.R.L., va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de corespondenta, date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, de exemplu comportamentul/preferinţele/obişnuințele dumneavoastră în cadrul www.euroclean.ro, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului, asa cum reiese si din explicatiile expuse in sectiunea Termeni si Conditii de utilizare, parte a acestui document.

În cazul în care nu finalizați comanda, adresa de e-mail și celelalte date furnizate nu vor fi stocate de S.C. MEMPHIS S.R.L..

 

2.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, S.C. MEMPHIS S.R.L. va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.

 

 1. Scopurile și temeiurile prelucrării

Temeiul juridic al prelucrării este articolul 6 alineatul (1) literele (b) și (c), precum și, în special în cazul comercializării directe, litera (f), din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, începând cu 27 aprilie 2016 (denumit în prezent Politică de confidențialitate”Regulamentul” sau (“GDPR”), și anume:

Baza legala pentru procesarea datelor sunt art. 6 paragraf (1)lit. (b) si (c), ca de altfel si in mod special privind marketingul/publicitatea directa, lit. (f), din Regulamentul U.E. 617/2016 al Parlamentului European si al Consiliului Europei din 27 aprilie 2016 privat G.D.P.R..

3.1. Dacă sunteți client al Site-ului, S.C. MEMPHIS S.R.L. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 

3.2. Pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi S.C. MEMPHIS S.R.L., respectiv pentru preluarea, validarea şi facturarea comenzii plasate pe Site sau telefonic, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returnarii oricaror sume platite in avans si fara scop(comanda a fost refuzata din diferite motive)

 

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază contractul încheiat între dumneavoastră și S.C. MEMPHIS S.R.L., definit în cuprinsul Termenelor și Condițiilor . Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și S.C. MEMPHIS S.R.L..

 

3.3. Pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă S.C. MEMPHIS S.R.L. în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea S.C. MEMPHIS S.R.L. de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul Site-ului.

 

3.4. Pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de S.C. MEMPHIS S.R.L, prin intermediul Site-ului.

 

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin e- mail la adresa contact@euroclean.ro. Puteti oricat sa va retrageti consimtamantul prin e-mail la contact@euroclean.ro  .

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară.Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 

3.5. In scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al S.C. MEMPHIS S.R.L. de a îmbunătății permanent experiența clienților pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară.       Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 

3.6. Fara a efectua desfasurarea generala a procesului de cumparare si pentru o claritate mai buna, datele dvs. electronice ar putea fi folosite de Ofiterul desemnat cu Protectia Datelor Personale (daca exista o astfel de persoana desemnata) si/sau de furnizorii nostrii de servicii sau produse pentru a va trimite materiale de marketing/publicitate netargetata, pentru produse si/sau servicii care nu sunt similare celor carora pentru care v-ati dat consimtamante), atata timp cat sunteti de acord cu asta si va oferiti consimtamantele Puteți oricând să vă retrageți consimțământul prin e-mail la contact@euroclean.ro .

3.7. S.C. S.C. MEMPHIS S.R.L. va stoca și procesa oricare dintre datele dumneavoastră cu caracter personal la prelungirea maximă și perioada prevăzută de reglementările legale obligatorii aplicabile în vigoare.

3.8. Ofiterul desemnat cu Protectia Datelor Personale (daca exista o astfel depersoana desemnata) va stoca datele dvs. personale pe operioada maxima conform cu legislatia in vigoare.

3.9. S.C. S.C. MEMPHIS S.R.L. va prelucra, de asemenea, datele dumneavoastră cu caracter personal în orice alte scopuri pentru care v-ați exprimat consimțământul fără ambiguitate.

3.10. Ofiterul desemnat cu Protectia Datelor Personale va procesa datele dvs. persona-le pentru oricare alte scopuri pentru care v-ati dat acordul.

3.11. Pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe Site.

 

   Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al S.C. MEMPHIS S.R.L  de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 

 1. Durata pentru care vă prelucrăm datele

 

Ca principiu, S.C. MEMPHIS S.R.L. va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina S.C. MEMPHIS S.R.L (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate la punctul 6 de mai jos.. În cazul în care solicitați ştergerea datelor, însă pe acel cont există cel puţin o comandă activă, cererea de ştergere a datelor va putea fi înregistrată numai după livrarea produselor şi finalizarea ultimei comenzi active.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, S.C. MEMPHIS S.R.L va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de S.C. MEMPHIS S.R.L. pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

 

 1. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, S.C. MEMPHIS S.R.L. poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină S.C. MEMPHIS S.R.L în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 

5.1. Pentru administrarea Site-ului;

 

5.2. Pentru procesarea rezervarilor efectuate prin intermediul site-ului;

 

5.3. In situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către S.C. MEMPHIS S.R.L prin intermediul Site-ului;

 

5.4. Pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;

 

5.5. Pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;

 

5.6. Pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;

 

5.7. Atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

 

 1. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 

6.1. Dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către S.C. MEMPHIS S.R.L, conform celor descrise în prezentul document;

 

6.2. Dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea S.C. MEMPHIS S.R.L. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

 

6.3. Dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către S.C. MEMPHIS S.R.L  a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

 

6.4. Dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:

 • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
 • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
 • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află S.C. MEMPHIS S.R.L

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor,  S.C. MEMPHIS S.R.L să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 

6.5. Dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :

 • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
 • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • S.C. MEMPHIS S.R.L. nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
 • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale C. MEMPHIS S.R.L. prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

 

6.6. Dreptul la portabilitate a datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și  dreptul ca aceste date să fie transmise de către S.C. MEMPHIS S.R.L. către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

 

6.7. Dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos:

 • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al S.C. MEMPHIS S.R.L. sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care S.C. MEMPHIS S.R.L poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
 • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

 

6.8. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

 

6.9. Dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: contact@euroclean.ro .
Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookies. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați Politica Cookies.

 

 1. Destinatarii sau categoria de destinatari ai datelor cu caracter personal

 

7.1. Trimiterea datelor dumneavoastră către diferiți destinatari și în diferite (terțe) țări, destinatarii care prelucrează datele cu caracter personal pentru scopuri compatibile, conexe și corelate, scopul executării contractului pe care îl aveți cu S.C. MEMPHIS S.R.L și anume: furnizori de livrare, furnizori de imprimare, furnizori de facturare pos, furnizori de loialitate etc, daca derularea contractului impune sau depinde de acest lucru.

7.2. De asemenea, fără a afecta generalitatea celor de mai sus și din motive de claritate, următoarele informații vor fi transmise  către furnizorii de stocare a datelor pentru a fi stocate.

 

 1. Transferuri de date cu caracter personal către țări terțe sau o organizație internațională

 

8.1. Un eventual transfer sau un set de transferuri de date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională are loc numai în una dintre următoarele condiții:

 • persoana vizată a consimțit în mod explicit la transferul propus, după ce a fost informată cu privire la posibilele riscuri ale unor astfel de transferuri pentru persoana vizată, din cauza absenței unei decizii privind caracterul adecvat și a garanțiilor adecvate;
 • transferul este necesar pentru executarea unui contract între persoana vizată și S.C. MEMPHIS S.R.L sau pentru punerea în aplicare a măsurilor precontractuale luate la cererea persoanei vizate;
 • transferul este necesar pentru încheierea sau executarea unui contract încheiat în interesul persoanei vizate între S.C. MEMPHIS S.R.L și o altă persoană fizică sau juridică;
 • transferul este necesar din motive importante de interes public;
 • transferul este necesar pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor acțiuni în justiție;
 • transferul este necesar pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altor persoane, în cazul în care persoana vizată este incapabilă fizic sau juridic să își dea consimțământul;
 • existența unei decizii de adecvare în conformitate cu regulamentul;
 • existența unor garanții adecvate, inclusiv a unor norme corporative obligatorii în conformitate cu regulamentul;

 

 1. Obligația de a furniza datele cu caracter personal și posibilele consecințe ale nefurnizării acestor date

 

 9.1. Furnizarea datelor cu caracter personal este o cerință contractuală.

9.2. Cumparatorul/Clientul este obligat să furnizeze datele cu caracter personal.

Refuzul de a furniza anumite date personale va conduce la imposibilitatea accesarii  de servicii efectuate de catre S.C. MEMPHIS S.R.L., acesta având dreptul de a nu procesa rezervarea.

9.3. Fără a afecta generalitatea celor de mai sus și din motive de claritate:

În cazul în care datele privind adresa Cumparatorului/Clientului în cazul în care corespondenta trebuie să fie livrata, corespondenta nu poate fi livrata;

 • În cazul în care adresa de e-mail nu este furnizată, nu vă putem trimite informații despre confirmarea sau respingerea rezervarii și/sau alte informații cu privire la rezervarea dumneavoastră și comunicările cu dvs.;
 • În cazul în care numele și prenumele nu sunt furnizate, nu vom avea datele minime de identificare pentru a avea un Contract valabil cu dumneavoastră și, de asemenea, rezervarea dumneavoastră nu va fi procesată și nu vom putea să vă trimitem informații despre confirmarea sau respingerea rezervarii sau despre rezervarile anulate.
 • În cazul în care adresele IP nu sunt furnizate, nu se pot efectua investigații suplimentare pentru a determina ce s-a întâmplat și dacă ați fost sau nu victima unei sesiuni de comandă frauduloase (de exemplu, ordine false, ordine de farsă sau personificare a achizițiilor), prin urmare,rezervarea nu poate fi acceptată în condiții de siguranță.
 • În cazul în care numărul de telefon nu este furnizat, S.C. MEMPHIS S.R.L. nu vă poate contacta înapoi în timp util pentru clarificări legate de rezervare sau clarificări adresa de livrare, după caz.

 

 1. Dreptul de acces al persoanei vizate

 

10.1. Persoana vizată are dreptul de a obține de la S.C. MEMPHIS S.R.L. confirmarea dacă datele cu caracter personal care o privesc sunt sau nu prelucrate și, dacă este cazul, accesul la datele cu caracter personal și la următoarele informații:

 • scopurile prelucrării;
 • categoriile de date cu caracter personal în cauză;
 • destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau vor fi divulgate datele cu caracter personal, în special destinatarii din țări terțe sau organizații internaționale;
 • dacă este posibil, perioada prevăzută pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă nu este posibil, criteriile utilizate pentru determinarea perioadei respective;
 • existența dreptului de a solicita S.C. MEMPHIS S.R.L. ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau de a se opune unei astfel de prelucrări;
 • dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere;
 • în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile cu privire la sursa acestora;
 • existența unui proces decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri, menționat în regulament și, cel puțin în aceste cazuri, informații semnificative cu privire la logica implicată, precum și semnificația și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

10.2. În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o țară terță sau către o organizație internațională, persoana vizată are dreptul de a fi informată cu privire la garanțiile corespunzătoare referitoare la transfer.

10.3. S.C. MEMPHIS S.R.L  furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate de persoana vizată, S.C. MEMPHIS S.R.L. poate percepe o taxă rezonabilă pe baza costurilor administrative. În cazul în care persoana vizată face cererea prin mijloace electronice și cu excepția cazului în care persoana vizată solicită altfel, informațiile sunt furnizate într-o formă electronică utilizată în mod obișnuit.

10.4. Dreptul de a obține o copie menționată la punctul 10.3 nu aduce atingere drepturilor și libertăților altora.

 

 1. Dreptul la rectificare

 

Persoana vizată are dreptul de a obține de la S.C. MEMPHIS S.R.L rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ținând seama de scopurile prelucrării, persoana vizată are dreptul de a completa date cu caracter personal incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

 

 1. Dreptul la ștergere (“dreptul de a fi uitat”)

 

12.1. Persoana vizată are dreptul de a obține de la S.C. MEMPHIS S.R.L. ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

 • în cazul în care,datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod;
 • în cazul în care, persoana vizată își retrage consimțământul pe care se bazează prelucrarea, în cazul în care prelucrarea are loc pe baza consimțământului persoanei vizate Contractat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în unul sau mai multe scopuri specifice și în cazul în care nu există un alt temei legal pentru prelucrare;
 • în cazul în care, persoana vizată se opune prelucrării, din motive legate de situația sa specială, în conformitate cu regulamentul, și nu există motive legitime imperative pentru prelucrare sau persoana vizată se opune prelucrării în scopul comercializării directe și în cazul în care nu există un alt temei juridic pentru prelucrare;
 • în cazul în care, datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal;
 • în cazul în care, datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale în legislația Uniunii sau a statelor membre la care este supus operatorul;
 • în cazul în care, datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferta de servicii ale societății informaționale, în conformitate cu regulamentul.

 

12.2. În cazul în care S.C. MEMPHIS S.R.L a făcut publice datele cu caracter personal și este obligat, în temeiul punctului 12.1, să șteargă datele cu caracter personal, ținând seama de tehnologia disponibilă și de costul punerii în aplicare. S.C. MEMPHIS S.R.L ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa Colaboratorii care prelucrează datele cu caracter personal că persoana vizată a solicitat ștergerea de către acești Colaboratori a oricăror legături cu sau copierea sau reproducerea acestor date cu caracter personal.

12.3. Alineatele (12.1) și (12.2) nu se aplică în măsura în care prelucrarea este necesară:

 • pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și de informare;
 • pentru respectarea unei obligații legale care impune prelucrarea de către legislația Uniunii sau a statelor membre la care este supus C. MEMPHIS S.R.L.sau pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau în exercitarea autorității publice cu care este investit operatorul;
 • din motive de interes public în domeniul sănătății publice, în conformitate cu regulamentul;
 • în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice în conformitate cu regulamentul sau
 • pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor acțiuni în justiție.

 

 1. Dreptul la restricționarea prelucrării

 

13.1. Persoana vizată are dreptul de a obține din sistemul S.C. MEMPHIS S.R.L restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică una dintre următoarele:

 • persoana vizată contestă exactitatea datelor cu caracter personal pentru o perioadă care permite C. MEMPHIS S.R.L să verifice exactitatea datelor cu caracter personal;
 • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal și solicită în schimb restricționarea utilizării acestora;
 • S.C. MEMPHIS S.R.L nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar acestea sunt solicitate de persoana vizată pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor acțiuni în justiție;
 • persoana vizată s-a opus prelucrării din motive legate de situația sa particulară, în conformitate cu regulamentul, până la verificarea dacă motivele legitime ale S.C. MEMPHIS S.R.L prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

13.2. În cazul în care prelucrarea a fost restricționată în temeiul punctului 13.1, aceste date cu caracter personal, cu excepția stocării, sunt prelucrate numai cu consimțământul persoanei vizate sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor acțiuni în justiție sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important ale Uniunii sau ale unui stat membru.

13.3. O persoană vizată care a obținut restricționarea prelucrării în conformitate cu punctul 11.1 este informată de către S.C. MEMPHIS S.R.L. înainte de ridicarea restricției de prelucrare.

 

 1. Obligația de notificare privind rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării

 

S.C. MEMPHIS S.R.L comunică orice rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării efectuate în conformitate cu punctul 12, punctul 11  pentru fiecare destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau implică un efort disproporționat S.C. MEMPHIS S.R.L. informează persoana vizată cu privire la destinatarii în cazul în care persoana vizată solicită acest lucru.

 

 1. Dreptul la portabilitatea datelor

 

15.1. Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc, pe care le-a furnizat S.C. MEMPHIS S.R.L., într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date unui alt operator,  fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care:

 • prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract; Şi
 • prelucrarea se efectuează prin mijloace automatizate.

15.2. În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor în temeiul punctului

15.3. Persoana vizată are dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un Operator la altul, în cazul în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

15.4. Exercitarea dreptului menționat la punctul 14.1 din prezentul articol nu aduce atingere articolului 18. Acest drept nu se aplică prelucrării necesare pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau în exercitarea autorității publice cu care este investit S.C. MEMPHIS S.R.L

15.5. Dreptul menționat la punctul 14.1 nu aduce atingere drepturilor și libertăților celorlalți.

 

 1. Dreptul de a obiecta

 

16.1. În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situația sa particulară, prelucrării, în scopul intereselor legitime urmărite de S.C. MEMPHIS S.R.L. sau de un terț, a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv a profilării pe baza acestor dispoziții. S.C. MEMPHIS S.R.L. nu mai prelucrează datele cu caracter personal decât dacă S.C. MEMPHIS S.R.L . demonstrează motive legitime imperioase pentru prelucrarea care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor acțiuni în justiție.

16.2. În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc în acest scop, care include crearea de profiluri în măsura în care este legată de o astfel de comercializare directă.

16.3. În cazul în care persoana vizată se opune prelucrării în scopuri de marketing direct, datele cu caracter personal sunt prelucrate în mai mult timp în astfel de scopuri. În cazul în care persoana vizată alege prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul comercializării directe, separat și fără nicio legătură cu o altă acțiune, inclusiv prin activarea oricărui buton de acceptare privind prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul comercializării directe, cele mai recente date cu caracter personal furnizate în orice mod vor fi prelucrate în scopul comercializării directe.

16.4. Cel târziu la data primei comunicări cu persoana vizată, dreptul menționat la punctele 16.1. și 16.2. este adusă în mod explicit la cunoștința persoanei vizate și prezentată în mod clar și separat de orice alte informații.

16.5. În contextul utilizării serviciilor societății informaționale și fără a aduce atingere Directivei 2002/58/CE, persoana vizată își poate exercita dreptul de a obiecta prin mijloace automate utilizând specificații tehnice.

16.6. În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice în conformitate cu regulamentul, persoana vizată, din motive legate de situația sa particulară, are dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini desfășurate din motive de interes public.

 

 1. Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri

 

17.1. Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care o privesc sau care o afectează în mod similar în mod semnificativ.

17.2. Punctul 16.1. nu se aplică în cazul în care decizia:

(a) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și un S.C. MEMPHIS S.R.L de date;

(b) este autorizat de legislația Uniunii sau a statelor membre la care este supus S.C. MEMPHIS S.R.L și care stabilește, de asemenea, măsuri adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile persoanei vizate și interesele legitime; Sau

(c) se bazează pe consimțământul explicit al persoanei vizate.

17.3. În cazurile menționate la punctul 17.2 literele (a) și (c), S.C. MEMPHIS S.R.L pune în aplicare măsuri adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile persoanei vizate și interesele legitime, cel puțin dreptul de a obține intervenția umană din partea S.C. MEMPHIS S.R.L, de a-și exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

 

 1. Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere

 

18.1. Fără a aduce atingere oricărei alte căi de atac administrative sau judiciare, orice persoană vizată are dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru în care își are reședința obișnuită, locul de muncă sau locul presupusei încălcări, în cazul în care persoana vizată consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc încalcă regulamentul.

18.2. Autoritatea de supraveghere la care a fost depusă plângerea informează reclamantul cu privire la evoluția și rezultatul plângerii, inclusiv cu privire la posibilitatea unei căi de atac judiciare în temeiul articolului 18.

 

 1. Dreptul la o cale de atac judiciară efectivă împotriva unei autorități de supraveghere

 

19.1. Fără a aduce atingere oricărei alte căi de atac administrative sau nejudiciare, fiecare persoană fizică sau juridică are dreptul la o cale de atac judiciară efectivă împotriva unei decizii obligatorii din punct de vedere juridic a unei autorități de supraveghere cu privire la aceasta.

19.2. Dreptul la o cale de atac judiciară efectivă împotriva unei autorități de supraveghere

19.3. Fără a aduce atingere oricărei alte căi de atac administrative sau nejudiciare, fiecare persoană fizică sau juridică are dreptul la o cale de atac judiciară efectivă împotriva unei decizii obligatorii din punct de vedere juridic a unei autorități de supraveghere cu privire la aceasta.

19.4. Fără a aduce atingere oricărei alte căi de atac administrative sau nejudiciare, fiecare persoană vizată are dreptul de a exercita o cale de atac judiciară efectivă în cazul în care autoritatea de supraveghere competentă în temeiul regulamentului nu tratează o plângere sau nu informează persoana vizată în termen de trei luni cu privire la evoluția sau rezultatul plângerii depuse în temeiul articolului 18.

19.5. O procedură împotriva unei autorități de supraveghere este introdusă în fața instanțelor din statul membru în care este stabilită autoritatea de supraveghere.

19.6. În cazul în care se intentează o acțiune împotriva unei decizii a unei autorități de supraveghere care a fost precedată de un aviz sau de o decizie a comitetului în cadrul mecanismului de coerență, autoritatea de supraveghere transmite această opinie sau decizie instanței.

 

 1. Dreptul la o cale de atac judiciară efectivă împotriva S.C. MEMPHIS S.R.L. sau a unui prelucrător de date cu caracter personal.

 

20.1. Fără a aduce atingere oricărei căi de atac administrative sau nejudiciare disponibile, inclusiv dreptului de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere în temeiul regulamentului, fiecare persoană vizată are dreptul la o cale de atac judiciară efectivă în cazul în care consideră că drepturile sale în temeiul regulamentului au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor sale cu caracter personal în conformitate cu regulamentul.

20.2. Acțiunea împotriva S.C. MEMPHIS S.R.L. sau a unui prelucrător de date cu caracter personal este introdusă în fața instanțelor din statul membru în care S.C. MEMPHIS S.R.L  sau persoana împuternicită de S.C. MEMPHIS S.R.L are o unitate. În mod alternativ, o astfel de procedură poate fi introdusă în fața instanțelor din statul membru în care persoana vizată își are reședința obișnuită, cu excepția cazului în care S.C. MEMPHIS S.R.L sau persoana împuternicită de S.C. MEMPHIS S.R.L este o autoritate publică a unui stat membru care acționează în exercitarea competențelor sale publice.

 

 1. Reprezentarea persoanelor vizate

 

21.1. Persoana vizată are dreptul de a mandata un organism, o organizație sau o asociație fără scop lucrativ care a fost constituită în mod corespunzător în conformitate cu legislația unui stat membru, are obiective statutare de interes public și este activă în domeniul protecției drepturilor și libertăților persoanelor vizate în ceea ce privește protecția datelor lor cu caracter personal pentru a depune plângerea în numele său , să exercite drepturile menționate la articolele 18, 19 și 20 și să exercite dreptul de a primi despăgubirile menționate în regulament în numele său, în cazul în care legislația statelor membre prevede acest lucru.

21.2. Statele membre pot prevedea ca orice organism, organizație sau asociație menționată la alineatul (21.1) din prezentul articol, independent de mandatul persoanei vizate, să aibă dreptul de a depune, în statul membru respectiv, o plângere la autoritatea de supraveghere competentă în temeiul articolului 16 și de a-și exercita drepturile menționate la articolele 19 și 20, în cazul în care consideră că drepturile unei persoane vizate în temeiul regulamentului au fost încălcate ca urmare a Prelucrarii.

 

 1. Dreptul la despăgubiri și răspundere

 

22.1. Orice persoană care a suferit un prejudiciu material sau nematerial ca urmare a unei încălcări a regulamentului are dreptul de a primi despăgubiri de la S.C. MEMPHIS S.R.L. sau de la persoana împuternicită de S.C. MEMPHIS S.R.L. pentru prejudiciul suferit.

22.2. S.C. MEMPHIS S.R.L este răspunzător pentru daunele cauzate de prelucrare care încalcă prezentul regulament. Persoana împuternicită de S.C. MEMPHIS S.R.L. este răspunzătoare pentru prejudiciul cauzat prin prelucrare numai în cazul în care nu și-a îndeplinit obligațiile prevăzute de regulament în mod specific către prelucrători sau în cazul în care a acționat în afara sau contrar instrucțiunilor legale ale S.C. MEMPHIS S.R.L

22.3. S.C. MEMPHIS S.R.L sau persoana împuternicită de S.C. MEMPHIS S.R.L. este scutită de răspundere în temeiul punctului 21.2 în cazul în care dovedește că nu este în niciun fel responsabil pentru evenimentul care a cauzat prejudiciul.

22.4. În cazul în care S.C. MEMPHIS S.R.L., cât și un prelucrător, sunt implicați în aceeași prelucrare și în cazul în care sunt implicați, în conformitate cu punctul 21.2. și 22.3, responsabil pentru orice daune cauzate de prelucrare, fiecare operator sau S.C. MEMPHIS S.R.L. este tras la răspundere pentru întreaga daună, pentru a asigura despăgubirea efectivă a persoanei vizate.

22.5. În cazul în care un S.C. MEMPHIS S.R.L. sau un operator de control a plătit, în conformitate cu punctul 21.4, compensația integrală pentru prejudiciul suferit, S.C. MEMPHIS S.R.L sau persoana împuternicită de S.C. MEMPHIS S.R.L. are dreptul să solicite înapoi de la ceilalți operatori sau prelucrători implicați în aceeași prelucrare acea parte a compensației corespunzătoare părții lor de responsabilitate pentru prejudiciu, în conformitate cu condițiile prevăzute la punctul 20.2.

22.6. Procedurile judiciare pentru exercitarea dreptului de a primi despăgubiri sunt introduse în fața instanțelor competente în temeiul legislației statului membru menționat la 20.2.

 

 1. Retragerea consimțământului

 

În cazul în care prelucrarea se bazează pe:

 • consimțământul persoanei vizate dat pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal în unul sau mai multe scopuri specifice; sau
 • consimțământul persoanei vizate dat pentru prelucrarea anumitor date speciale cu caracter personal în unul sau mai multe scopuri specificate, cu excepția cazului în care legislația Uniunii sau a statelor membre prevede că interdicția de a prelucra date speciale cu caracter personal nu poate fi ridicată de persoana vizată;
 • persoana vizată are dreptul de a-și retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Din motive de claritate, retragerea consimțământului nu afectează prelucrarea datelor cu caracter personal pe baza altor temeiuri juridice.

24. COVID_19 si Protectia Datelor cu Caracter personal

In contextul actual generat de pandemia provocata de virusul COVID-19 va aducem la cunostinta ca depunem toate eforturile pentru ca datele Dvs. Cu caracter personal, furnizate in contextul formarii contractului de furnizare servicii si/sau plasarii unei rezervari, sa fie pastrate in siguranta.

Totodata aceste date pot fi furnizate la cererea autoritatilor competente in contextul unor anchete epidemiologice.

S.C. MEMPHIS S.R.L. nu raspunde de modul in care sunt utilizate si/sau pastrate datele Dvs cu caracter personal de catre Autoritatile competente ce le-au solicitat.

25. Informaţii de contact ale Autorității de Supraveghere

Website ANSPDCP

 

anspdcp